Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /www/k/z/u59495/public_html/vendor/nette/nette.min.php on line 9
Kúpno-predajná Zmluva na Auto | Vzor Zadarmo | Vzor kúpno-predajnej zmluvy na auto

Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5

Kúpno-predajná zmluva na auto - VZOR

V súvislosti s vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy na auto (vzoru) na tejto stránke sme dbali na vyváženosť kúpno-predajnej zmluvy na auto. Vzor zmluvy je často to, po čom siahajú účastníci zmluvy. V súvislosti s dobou internetu, je možné skutočne nájsť veľké množstvo kúpno-predajných zmlúv na auto – vzorov, ktoré často zvýhodňujú alebo naopak znevýhodňujú niektorú zo zmluvných strán.

Kúpno-predajná zmluva na auto vzor je koncipovaná tak, aby bola vyvážená. Každý z účastníkov by mal postupovať spravodlivo. A práve spravodlivosť je to, čo v tejto zmluve nechýba. Táto kúpno-predajná zmluva na auto (vzor) obsahuje dostatočne presne ustanovenia o kúpnej cene, nielen jej výške ale aj spôsobe úhrady. Zmluvné strany si v nej môžu dohodnúť úhradu jednorázovo alebo v splátkach. Pokiaľ si účastníci kúpno-predajnej zmluvy na auto dohodnú splátky, v zmluve je zakomponovaná tzv. „strata výhody splátok“. Strata výhody splátok znamená, že ak si účastníci dohodnú splátky a tieto dlžník (kupujúci) poruší, podľa kúpno-predajnej zmluvy na auto bude možné požadovať splatenie celej kúpnej zmluvy naraz. Znamená to ochranu pre kupujúceho. V kúpno-predajnej zmluve na auto (vzore) na tejto stránke nájdete aj ustanovenie o prevode vlastníctva. Zakomponovali sme do zmluvy možnosť účastníkov dohodnúť sa, kedy dôjde k prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho. Pokiaľ by v kúpno-predajnej zmluve na auto (vzore) nebolo takéto dojednanie, platilo by, že vlastnícke právo k vozidlu prechádza odovzdaním vozidla. Účastníci si zvolením správnej formulácie môžu vybrať, či chcú, aby vlastnícke právo na kupujúceho prešlo už pri odovzdaní alebo prepise na dopravnom inšpektoráte alebo až úplným zaplatením kúpnej ceny. Práve posledne uvedená formulácia v kúpno-predajnej zmluve na auto ohľadom prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny dáva predávajúcemu možnosti domáhať sa ochrany vlastníckeho práva.

Do kúpno-predajnej zmluvy na auto (vzoru) sme zakomponovali aj rozhodcovskú doložku pre prípad vzniknutých sporov.

Nie každý vzor kúpno-predajnej zmluvy na auto, ktorý možno nájsť na internete, myslí na potrebné náležitosti zmluvy a preto sa stáva, že neskôr vznikajú medzi účastníkmi problémy. Týka sa to najmä vád predmetu prevodu. Veríme, že kúpno-predajná zmluva na auto vzor Vám pomôže nielen pri predaji ale aj kúpe vozidla.