Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .pdf Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Kúpno-predajnej zmluvy na auto (pdf/doc)

Kúpno - predajná zmluva na auto - vzory

Nižšie uvádzame Kúpno - predajné zmluvy na auto (vzory) na stiahnutie

Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.54000 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53999 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53998 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53997 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 17.334 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53996 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 17.334 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53995 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53994 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53993 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53992 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53991 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 0 C Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53990 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53989 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 700 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53988 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 700 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53987 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 700 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53986 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 0 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53985 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53984 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53983 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53982 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53981 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53980 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53979 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53978 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53977 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53976 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53975 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53974 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53973 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53972 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53971 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53970 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53969 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53968 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53967 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53966 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 4.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53965 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 4.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53964 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53963 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53962 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53961 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53960 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53959 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53958 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53957 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53956 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53955 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53954 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53953 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 16.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53952 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 16.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53951 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1 Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53950 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53949 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53948 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53947 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53946 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53945 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 1.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53944 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 1.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53943 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 2.868 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53942 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 13.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53941 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 13.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53940 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 7.585 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53939 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 7.585 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53938 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53937 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53936 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 1.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53935 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 4.350 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53934 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53933 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53932 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53931 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53930 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53929 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53928 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53927 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53926 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53925 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53924 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53923 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 7.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53922 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53921 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53918 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53917 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 0 U Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53916 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 0 C Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53915 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 0 Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53914 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53913 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53912 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53911 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53910 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53909 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53908 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53907 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53906 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53905 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53904 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 9.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53903 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 9.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53902 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 4.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.53901 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540