Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .pdf Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Kúpno-predajnej zmluvy na auto (pdf/doc)

Kúpno - predajná zmluva na auto - vzory

Nižšie uvádzame Kúpno - predajné zmluvy na auto (vzory) na stiahnutie

Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34369 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34368 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 540 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34367 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 540 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34366 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34365 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34364 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34363 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 25.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34362 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 3.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34361 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34360 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34359 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34358 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34357 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34356 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34355 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34354 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34353 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34352 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 0 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34351 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 0 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34350 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 0 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34349 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34348 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34347 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34346 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34345 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34344 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34343 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34342 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 13.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34341 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34340 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34339 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34338 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34337 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34336 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34335 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34334 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34333 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34332 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34331 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34330 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34329 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34328 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.350 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34327 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 400 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34326 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34325 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34324 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34323 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 3.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34322 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34321 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34320 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34319 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34318 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34317 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34316 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34315 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34314 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 5.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34313 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34312 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34311 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34310 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 34.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34309 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34308 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34307 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 3.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34306 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34305 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34304 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34303 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 1.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34302 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34301 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34300 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 39.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34299 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 41.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34298 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34297 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34296 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34295 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34294 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34293 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34292 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34291 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 41.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34290 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34289 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 41.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34288 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 550 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34287 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34286 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 250 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34285 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 250 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34284 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 250 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34283 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 3.300 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34282 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 6.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34281 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 6.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34280 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 6.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34279 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34278 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena -8.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34277 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34276 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34275 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34274 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34273 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 650 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34272 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34271 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.34270 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 3.000 € Zobraziť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537