Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .pdf Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Kúpno-predajnej zmluvy na auto (pdf/doc)

Kúpno - predajná zmluva na auto - vzory

Nižšie uvádzame Kúpno - predajné zmluvy na auto (vzory) na stiahnutie

Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7159 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7158 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 7.900 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7157 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7156 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7155 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7154 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 3.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7153 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7152 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7151 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7150 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7149 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7148 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 4.250 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7147 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7146 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7145 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7144 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 3.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7143 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7142 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7141 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7140 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 300 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7139 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7138 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7137 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7136 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7135 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 7.800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7134 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7133 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7132 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7131 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7130 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7129 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7128 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7127 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7126 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7125 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7124 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7123 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7122 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7121 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7120 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7119 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7118 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7117 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7116 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7115 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7114 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7113 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7112 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7111 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7110 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 530 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7109 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7108 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7107 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7106 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7105 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7104 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7103 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7102 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7101 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7100 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 30 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7099 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 15.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7098 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 15 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7097 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7096 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7095 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7094 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7093 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7092 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7091 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7090 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7089 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7088 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7087 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7086 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7085 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7084 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7083 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7082 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7081 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7080 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7079 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 11.590 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7078 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7077 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7076 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7075 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7074 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7073 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7072 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7071 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 10 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7070 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 10 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7069 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7068 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7067 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7066 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7065 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7064 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7063 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7062 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7061 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.7060 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542