Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .pdf Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Kúpno-predajnej zmluvy na auto (pdf/doc)

Kúpno - predajná zmluva na auto - vzory

Nižšie uvádzame Kúpno - predajné zmluvy na auto (vzory) na stiahnutie

Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52838 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52837 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52836 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52835 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 2.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52834 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 1.630 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52833 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 1.630 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52832 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52831 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52830 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 9.110 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52829 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52828 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52827 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52826 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52825 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 0 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52824 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52823 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52822 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52821 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52820 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 17.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52819 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52818 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.900 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52817 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.900 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52816 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52815 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52814 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52813 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52812 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52811 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 4.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52810 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 11.150 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52809 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52808 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52807 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 1.650 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52806 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 1.650 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52805 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 0 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52804 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 3.400 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52803 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 5.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52802 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52801 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 13.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52800 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 13.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52799 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 300 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52798 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 0 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52797 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52796 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52795 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52794 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52793 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52792 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 14.640 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52791 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 14.640 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52790 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 14.640 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52789 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 14.640 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52788 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52787 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52786 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52785 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52784 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52783 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52782 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52781 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52780 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52779 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52778 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 4.560 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52777 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52776 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 4.560 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52775 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 3.800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52774 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52773 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 3.833 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52772 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52771 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52770 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52769 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52768 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52767 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52766 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52765 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 9.500 EUR s Dph Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52764 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 9.500 EUR s Dph Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52763 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52760 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52759 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.700 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52758 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52757 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 10.800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52756 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 4.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52755 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52754 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52753 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52752 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52751 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52750 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52749 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52748 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52747 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52746 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52745 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 5.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52744 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 5.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52743 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 400 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52742 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 400 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52741 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52740 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.52739 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 270 € Zobraziť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541