Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .pdf Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Kúpno-predajnej zmluvy na auto (pdf/doc)

Kúpno - predajná zmluva na auto - vzory

Nižšie uvádzame Kúpno - predajné zmluvy na auto (vzory) na stiahnutie

Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45335 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45334 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45333 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45332 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45331 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45330 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45329 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 13.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45328 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45327 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45326 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45325 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45324 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45323 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45322 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45321 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45320 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45319 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45318 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 2.068 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45317 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45316 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45315 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45314 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45313 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45312 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45311 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45310 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45309 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 4.999,99 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45308 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 4.999,99 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45307 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45306 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 3.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45305 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45304 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45303 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45302 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45301 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45300 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 7.100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45299 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 3.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45298 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 25.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45297 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45296 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45295 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 4.800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45294 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 16.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45293 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 5.987 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45292 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 12.300 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45291 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 11.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45290 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 5.730 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45289 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 5.730 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45288 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.190 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45287 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45286 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45285 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45284 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45283 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45282 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45281 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45280 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45279 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45278 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45277 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45276 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45275 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45274 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45273 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45272 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45271 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45270 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45269 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45268 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45267 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45266 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45265 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 3.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45264 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 4.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45263 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 4.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45262 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45261 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45260 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45259 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45258 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45257 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45256 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45255 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45254 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45253 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45252 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45251 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45250 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45249 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.950 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45248 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45247 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45246 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45245 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45244 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45243 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45242 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45241 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45239 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 7.800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45238 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 7.800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45237 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 2.800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.45236 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542