Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .pdf Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Kúpno-predajnej zmluvy na auto (pdf/doc)

Kúpno - predajná zmluva na auto - vzory

Nižšie uvádzame Kúpno - predajné zmluvy na auto (vzory) na stiahnutie

Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36855 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36854 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36853 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36852 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36851 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36850 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 1.650 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36849 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36848 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36847 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36846 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36845 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 20.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36844 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 1.350 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36843 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36842 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 12.254 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36841 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 12.254 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36840 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 12.254 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36839 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 12.254 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36838 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 12.254 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36837 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36836 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36835 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36834 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36833 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36832 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36831 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36830 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 9.249,60 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36829 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 9.249,60 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36828 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 9.249,60 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36827 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36826 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 15.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36825 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36824 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36823 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36822 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 15.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36821 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 15.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36820 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36819 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 13.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36818 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 15.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36817 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 13.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36816 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 13.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36815 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36814 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36813 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36812 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36811 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36810 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 700 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36809 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36808 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 5.300 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36807 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 5.300 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36806 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36805 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 6.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36804 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 5.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36803 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 5.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36802 medzi právnickou osobou a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36801 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36800 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36799 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36798 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 12.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36797 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 700 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36796 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36795 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36794 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36793 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36792 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1.600 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36791 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36790 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 1 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36789 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36788 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 360 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36787 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou podnikateľom , kúpna cena 360 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36786 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36785 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36784 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36783 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36782 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36781 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36780 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36779 medzi právnickou osobou a právnickou osobou , kúpna cena 65.988 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36778 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36777 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36776 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 5.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36775 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36774 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36773 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 12.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36772 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 12.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36771 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 14.400 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36770 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36769 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36768 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36767 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36766 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36765 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36764 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36763 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36762 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 24.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36761 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36760 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 10.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36759 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36758 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36757 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.36756 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541