Aktualizované znenie zmluvy

Kúpno-predajná zmluva na auto v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

vytvorte si vlastnú kúpno-predajnú zmluvu na auto jednoducho a rýchlo

Hodnotenie:
/ 5
Vaše hodnotenie: / 5
Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .pdf Kúpno-predajná zmluva na auto vzor .doc
Stiahnite si nevyplnený vzor Kúpno-predajnej zmluvy na auto (pdf/doc)

Kúpno - predajná zmluva na auto - vzory

Nižšie uvádzame Kúpno - predajné zmluvy na auto (vzory) na stiahnutie

Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19664 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19663 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 10.700 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19662 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19661 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19660 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19659 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19658 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19657 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19656 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19655 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19654 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19653 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19652 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.300 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19651 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19650 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 780 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19649 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19648 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 5.760 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19647 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19646 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19645 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19644 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19643 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19642 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19641 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 4.800 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19640 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19639 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19638 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19637 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19636 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19635 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19634 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19633 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19632 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19631 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19630 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19629 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19628 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19627 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 8.230 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19626 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19625 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 8.650 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19624 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 8.650 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19623 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 8.650 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19622 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19621 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou , kúpna cena 5.640 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19620 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19619 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19618 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19617 medzi fyzickou osobou podnikateľom a právnickou osobou Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19616 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19615 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19614 medzi fyzickou osobou podnikateľom a fyzickou osobou podnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19613 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19612 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 440 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19611 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 440 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19610 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19609 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19608 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19607 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19606 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 6.990 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19605 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19604 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 850 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19603 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 850 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19602 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19601 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19600 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19599 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 2.500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19598 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19597 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19596 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19595 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19594 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19593 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19592 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19591 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19590 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19589 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19588 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 200 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19587 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19586 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19585 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 3.400 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19584 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19583 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19582 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 8.000 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19581 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19580 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19579 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 500 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19578 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19577 medzi právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19576 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19575 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19574 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19573 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19572 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19571 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 10.900 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19570 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 7.100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19569 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 7.100 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19568 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 10.900 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19567 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom , kúpna cena 10.900 € Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19566 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
Kúpno - predajná zmluva na auto vzor č.19565 medzi fyzickou osobou nepodnikateľom a fyzickou osobou nepodnikateľom Zobraziť
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541